Peace like a River

I’ve got peace like a river, peace like a river

I’ve got peace like a river in my soul.

I’ve got peace like a river,

I’ve got peace like a river,

I’ve got peace like a river in my soul

2nd verse: I’ve got strength like a mountain

3rd verse: I’ve got tears like the raindrops

4th verse: I’ve got love like a fire